Ash-Shalaah

shalatAsh-Shalaah / Shalat menurut Bahasa Arab artinya: doa. Menurut istilah syara’ ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu’, memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya.

Baca lebih lanjut

Iklan

Tanda-Tanda Datangnya Rasul

Al-Qur'aan Al-KariimSungguh telah datang kepadamu seorang Rasul Dari Kaummu Sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung”. (QS. At-Taubah 9:128-129)

Tiap-Tiap Umat Mempunyai Rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya. (QS. Yuunus 10:47)

Baca lebih lanjut

Golongan Orang Yang Disukai Allah

001Golongan orang-orang yang disukai oleh Allah (menurut Al-Qur’aan) adalah: Al-Muhsiniin (Orang yang berbuat baik), Al-Muqsithiin (Orang yang Adil), Al-Mutawakkiliin (Orang yang bertawakkal kepada-Nya),
Al-Muthahhariin (Orang yang mensucikan diri, Orang yang bersih), Al-Muttaqiin (Orang yang bertakwa), Ash-Shaabiriin (Orang yang Sabar), At-Tawwaabiin (Orang yang bertaubat), dan Orang yang berperang dijalan-Nya.

Baca lebih lanjut

Al-Muthahharuun

001Al-Muthahharuun ialah golongan orang-orang yang disucikan jiwanya oleh Allah. Hanya golongan inilah yang mampu menyentuh Al-Qur’anul Kariim. Mereka termasuk salah satu Golongan Yang Disukai Allah.

Baca lebih lanjut