Risalah Kemesraan

Risalah Kemesraan Ibn ArabiApabila Tuhan hendak memindahkan hamba-Nya dari kehinaan-kekafiran menuju kemuliaan-ketaatan. Dia menjadikannya intim dengan kesendirian, kaya dalam kesederhanaan, dan mampu melihat kekurangan dirinya. Barangsiapa telah dianugerahi semua ini berarti ia telah mendapatkan yang terbaik dari dunia dan akhirat.”

Buku amat ringkas ini menguraikan langkah-langkah yang harus ditempuh orang beriman dalam khalwat (penyendirian spiritual) dan taqarrub (pendekatan diri pada Tuhan). Semula, khalwat dilakukan secara fisik dengan menarik diri dari gangguan-gangguan luar yang berpotensi menyimpangkan seseorang dalam kontemplasinya atas asma dan sifat-sifat Allah. Pada akhirnya, penarikan itu menjadi semata-mata bersifat spiritual, ketika hati senantiasa hadir, terus menerus, bersama Allah.

Pada pencapaian puncak itu, sang pecinta Allah selalu bersama Kekasihnya, setiap saat, tanpa memedulikan kondisi-kondisi fisik yang melingkunginya. Di sini, khalwat menjadi perbincangan mesra relung kesadaran seseorang dengan Allah—Sang Mahakasih, muara segala damba semua hamba.

Tentang Penulis

Ibn ‘Arabî—nama lengkapnya adalah Muhammad ibn ‘Alî ibn Muhammad ibn ‘Arabî al-Thâ’î al-Hâtimî—adalah sufi-filsuf kontroversial dari Andalusia , yang lahir 560 H/1165 M. Karya-karyanya dikenal memadukan antara syariat, rasio, dan intusi ( dzawq ), di antaranya: Futuhât al-Makkiyyah, Fushûsh al- Hikam, al-Tadbîrât al-Ilâhiyyah fî Ishlâh al-Mamlakah al-Insâniyyah.

Data Detail:

Judul : Risalah Kemesraan
Karya : Syekh Akbar Ibn ‘Arabi
Harga : Rp.29.900,-
Penerbit : Serambi

Iklan
%d blogger menyukai ini: