Kumpulan Hadits Qudsi – 6

Kumpulan Hadits Qudsi ini dikompilasi oleh Pak Sabari Muhammad dari berbagai buku dan sumber. Saya mendapatkannya dari note beliau di facebook. Semoga apa yang beliau lakukan ini menjadi amal shaleh yang diridhai Allah Ta’ala.

[HQ No-51] Berkata Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Wahai anak Adam! Ingatlah kepada Aku sebentar selepas Subuh, dan sebentar selepas Ashar, niscaya Aku akan mencukupimu antara kedua masa itu”. (HR. Muslim dan Abu Nu’aim)

[HQ No-52] Berkata Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Rabb kami Yang Maha Suci dan Maha Tinggi setiap malam turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Dia Ta’ala berfirman:

Barangsiapa memohon kepada-Ku, maka Aku perkenankan. Barangsiapa yang mohon kepada-Ku, maka Aku beri dan barangsiapa mohon ampun kepada-Ku, maka Aku ampuni”. (Ditakhrijkan oleh Al Bukhari, Muslim)

[HQ N0-53] Berkata Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia Ta’ala memanggil Jibril as seraya berfirman:

Sesungguhnya Aku mencintai si Fulan maka cintailah dia”.

Beliau saw kemudian bersabda: “Maka Jibril as pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit: ‘Sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka cintailah ia’. Maka seluruh penghuni langit mencintainya. Kemudian di bumi ia diterima.

Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Dia Ta’ala memanggil Jibril as seraya berfirman,

‘Sesungguhnya Aku membenci si Fulan, maka bencilah ia’.

Lalu ia dibenci oleh Jibril as. Kemudian Jibril as memanggil penghuni langit, ‘Sesungguhnya Allah membenci Fulan maka bencilah kamu sekalian terhadapnya’.”

Kemudian Beliau saw bersabda, “Kemudian ia di bumi dibenci oleh orang-orang”.

(Ditakhrijkan oleh Al Bukhari, Muslim)

[HQ No-54] Berkata Ali ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Sesungguhnya Akulah Allah, tiada Tuhan yang selain Aku. Barangsiapa bertauhid kepada-Ku niscaya masuklah ia ke dalam benteng-Ku. Dan barangsiapa masuk benteng-Ku niscaya terselamatlah dia dari siksa-Ku”. (HR. Syirazi)

[HQ No-55] Berkata Zaid bin Al-Arqam ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Aku telah memberi keringanan kepada hamba-hamba-Ku dengan tiga cara: yaitu Aku telah mengerahkan binatang ke ladang gandum dan sekoi (jawawut), jika tidak karena itu niscaya manusia akan menimbunnya. Dan rusaknya tubuh sesudah mati, jika tidak karena itu niscaya seorang kekasih tidak akan mengubur kekasihnya. Dan Aku melenyapkan dukacita dari orang yang berdukacita, jika tidak karena itu niscaya dia tidak akan bergembira selamanya”. (HR. Ibnu Syakir)

[HQ N0-56] Berkata Anas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Tiga perkara, yang barangsiapa tetap memeliharanya dengan baik, menjadilah dia kekasih-Ku dan barangsiapa mengabaikannya pula, menjadilah dia musuh-Ku, ialah Shalat, Puasa dan mandi Junub”. (HR. Baihaqi)

[HQ No-57] Berkata Anas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Aku telah mencipta tiga ratus beberapa belas budipekerti, barangsiapa mengamalkan satu daripadanya dengan bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah niscaya masuklah dia ke dalam surga”. (HR. Thabrani)

[HQ No-58] Berkata Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Tanda pengenalan hamba-hamba-Ku di hatinya terhadap-Ku ialah dengan menyangka baik terhadap qadar-Ku, tiadalah dikeluh-kesahkannya hukum-hukum-Ku, tiadalah dirasakannya lambat karunia-Ku dan senantiasa malu berbuat maksiat”. (HR. Dailami)

[HQ No-59] Berkata Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Sekiranya hamba-hamba-Ku mentaati-Ku, niscaya Aku turunkan hujan ke atas mereka di waktu malam dan Aku terbitkan matahari pula di waktu siang dan tidak Aku perdengarkan kepada mereka suara guruh”. (HR. Ahmad)

[HQ No-60] Berkata Ibnu Abas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Tiada seorang hamba pun yang berselimut dengan selimut yang lebih utama di sisi-Ku daripada menyederhanakan makan”. (HR. Dailami)

Iklan
%d blogger menyukai ini: