Kumpulan Hadits Qudsi – 4

Kumpulan Hadits Qudsi ini dikompilasi oleh Pak Sabari Muhammad dari berbagai buku dan sumber. Saya mendapatkannya dari note beliau di facebook. Semoga apa yang beliau lakukan ini menjadi amal shaleh yang diridhai Allah Ta’ala.

[HQ No-31] Berkata Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu amalan dengan menyekutukan selain Aku di dalam amalan itu, maka amalan itu bagi yang disekutukannya. Aku paling tidak perlu kepada sekutu-sekutu untuk dipersekutukan”. (HR. Ibnu Jarir)

[HQ No-32] Berkata Anas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Barangsiapa yang tidak ridha dengan qadha-Ku dan qadar-Ku maka ambillah Rabb selain Aku”. (HR. Baihaqi)

Sedangkan dari Abu Hind ad-Daarimi ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Barangsiapa yang tidak ridha dengan qadha-Ku dan tidak bersabar atas bala-Ku, maka ambillah Rabb selain Aku”. (HR. Ibnu Hibban)

[HQ No-33] Berkata Abu Umamah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Jika hamba-Ku suka menemui-Ku, Aku juga suka menemuinya. Dan jika dia benci menemui-Ku, Aku juga benci menemuinya”. (HR. Ibnu Hibban)

[HQ No-34] Berkata Al Hasan ra, bahwasanya Nabi saw telah bersabda: “Allah telah berfirman:

Tiadalah Aku menghimpunkan ke atas hamba-Ku dua ketakutan dan tiada juga Aku menghimpunkan baginya dua keamanan.

Jika dia merasa aman dari-Ku di dunia, akan Aku takutkan ia di hari Kiamat. Dan jika dia merasa takut kepada–Ku di dunia akan Aku amankan ia di hari Akhirat.

Dalam riwayat lain:

Jika dia merasa aman dari-Ku di dunia, akan Aku takutkan ia di hari Aku mengumpulkan sekalian hamba-hamba-Ku. Dan jika dia merasa takut kepada–Ku di dunia akan Aku amankan ia di hari Aku mengumpulkan hamba-hamba-Ku”. (HR. Ibnu al Mubarak dan Abu Nu’aim)

[HQ No-35] Berkata Abu Waqid ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Sesungguhnya Kami turunkan harta untuk orang-orang yang mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Sekiranya anak Adam itu mempunyai satu lembah, niscaya ia ingin mempunyai dua. Sekiranya ia mempunyai dua, ia hendak pula mempunyai tiga. Dan tidak akan memenuhi perut anak Adam melainkan tanah saja. Kemudian Allah akan mengampuni siapa yang bertaubat”. (HR. Ahmad dan Thabrani)

[HQ No-36] Berkata Ali ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Aku sangat murka ke atas orang yang melakukan ke-zhaliman terhadap seorang yang tidak mempunyai pembela selain Aku”. (HR. Thabrani)

[HQ No-37] Berkata Anas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Aku sesuai sangkaan hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku senantiasa ada bersamanya ketika ia berdoa kepada-Ku”. (HR. Ahmad)

[HQ No-38] Berkata Mu’adz Ibn Jabal ra, bahwasanya Nabi saw bersada: “Allah telah berfirman:

Orang-orang yang berkasih-sayang karena Keagungan-Ku akan memperoleh mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat para Nabi dan Syuhada iri kepada mereka”. (HR. At Tirmidzi)

[HQ No-39] Berkata Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Sesungguhnya hamba-Ku yang Mukmin tetap berada di dalam kedudukan yang baik, dia senantiasa memuji-muji-Ku, padahal Aku akan mencabut nyawanya dari jasadnya”. (HR. Ahmad)

[HQ No-40] Berkata Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Akulah yang ketiga bila ada dua orang yang bersarikat selama yang satu tidak mengkhianati temannya. Jika dia mengkhianatinya, keluarlah Aku dari antara keduanya”. (HR. Abu Daud dan Hakim)

Iklan
%d blogger menyukai ini: